Κατάληψη Ντουγρού ανοιχτή κάθε Πέμπτη

θα λειτουργεί καφενείο

καθώς και δομή βιβλιοθήκης,
βιβλιοπωλείου, γυμναστηρίου,
χαριστικού παζαριού ρούχων

θα διατίθενται προϊόντα της ΒΙΟΜΕ
και περιοδικά-έντυπα
απο το ευρύτερο ανταγωνιστικό κίνημα

Διαχειριστική-πολιτική συνέλευση
της κατάληψης καθε Δευτέρα στις 19:00

Κατάληψη Ντουγρού – Τζαβέλλα 52