Προβολή ταινίας «Ένας ελεύθερος κόσμος»

cΠέμπτη, 14 Μαρτίου 2019 στις 8 μ.μ. – 11 μ.μ. Κατάληψη Ντουγρού