[10/1]Μικροφωνικη αλληλεγγύης στις καταλήψεις

Μικροφωνικη αλληλεγγύης στις καταλήψεις την Τετάρτη 10 Ιαν στις 11:00 στους 6 δρόμους (πλησίον της κατάληψης Ντουγρου)

10 100 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ