Άλλα εγχειρήματα/συλλογικότητες

Χώροι

Συνελεύσεις που στεγάζονται στην κατάληψη Ντουγρού

Άλλες συνελεύσεις/ εγχειρήματα της πόλης

Φοιτητικές Ομάδες