Η Διαχειριστική συνέλευση της Κατάληψης Ντουγρού (Τζαβέλα 52) πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα στις 19:00