ΟΥΤΕ ΣΤΑ ΆΓΡΑΦΑ ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΟΥΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους 4 διωκόμενους αγωνιστές στα δικαστήρια Καρδίτσας, Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9:00 π.μ.