Χωρίς εικόνα

Κείμενο για την καμπάνια αλληλεγγύης σε ευπαθείς και αποκλεισμένες κοινωνικά ομάδες

28/04/20 ntougrou 0

Εδώ και λίγες εβδομάδες με πρωτοβουλία των συνελέυσεων του Μαρίνου Αντύπα και της κατάληψης Ντουγρού, έχουμε ξεκινήσει μία καμπάνια αλληλεγγύης σε ευπαθείς και αποκλεισμένες κοινωνικά […]

Χωρίς εικόνα

Πανό που αναρτήθηκαν στις ταυτόχρονες συγκεντρώσεις των ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και των εκπαιδευτικών στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

28/04/20 ntougrou 0

Από τη σημερινή μας συμμετοχή στις ταυτόχρονες συγκεντρώσεις των ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και των εκπαιδευτικών στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Χωρίς εικόνα

Κείμενο για την καμπάνια αλληλεγγύης σε ευπαθείς και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες

28/04/20 ntougrou 0

Εδώ και λίγες εβδομάδες με πρωτοβουλία των συνελέυσεων του Μαρίνου Αντύπα και της κατάληψης Ντουγρού, έχουμε ξεκινήσει μία καμπάνια αλληλεγγύης σε ευπαθείς και αποκλεισμένες κοινωνικά […]