αντιπολεμική πορεία με συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας στο Βόλο

Αυτό το Σάββατο 13 Μαΐου στις 13:00 , καλούμε σε αντιπολεμική πορεία με συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας στο Βόλο… όλες/όλα/όλοι εκεί!

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ ΤΟ ΌΠΛΟ ΤΩΝ ΛΑΏΝ ,ΠΌΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΠΌΛΕΜΟ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΏΝ

ΠΟΤΈ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΊΝΟΥΜΕ ΚΡΈΑΣ ΓΙΑ ΟΒΊΔΕΣ, ΠΆΝΤΑ ΘΑ ΠΡΟΔΊΔΟΥΜΕ ΈΘΝΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΊΔΕΣ

Κατάληψη Ντουγρού