Συγκέντρωση στο Γαλλικό ινστιτούτο με αφορμή την δολοφονία του δεκαεφτάχρονου Nahel στη Γαλλία.

Συγκέντρωση την Τετάρτη 5/7, στις 19:00, στο Γαλλικό ινστιτούτο με αφορμή την δολοφονία του δεκαεφτάχρονου Nahel στη Γαλλία.